Stowarzyszenie Polska Grupa Użytkowników Pythona

Komisja Rewizyjna ustaliła i zatwierdziła następujące lokalizacje i terminy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia PLPUG:

8 sierpnia 2016 - poniedziałek od godziny 18:30 do 21:30 Warszawa, ul Hoża 51, Crux Boulder (kawiarnia ze ścianką wspinaczkową oraz miejsce spotkań PyWaw)

Spotkanie zaczyna się od prelekcji:

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków w pierwszym lub drugim terminie:

 1. Głosowanie nad uchwaleniem regulaminu Stowarzyszenia,
 2. Sprawozdanie z działalności Zarządu (jeżeli obecny będzie przynajmniej jeden członek byłego Zarządu),
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej,
 4. Głosowanie w sprawie absolutorium dla członków Zarządu,
 5. Wybory Zarządu z pośród dotychczasowych członków,
 6. Zarejestrowanie nowych członków Stowarzyszenia.

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków w trzecim terminie:

 1. Głosowanie nad zmianą regulaminu Stowarzyszenia,
 2. Wybory Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Rzecznika Dyscyplinarnego spośród wszystkich członków,
 3. Głosowanie nad zmianą Statutu,
 4. Wolne wnioski.

Porządek obrad może jeszcze zmienić się. Ostateczny termin na wprowadzanie zmian do porządku obrad to 24 lipca.

16 sierpnia 2016 - wtorek od godziny 18:00 do 20:45 Katowice, ul. Ondraszaka 17, siedziba Hackerspace Silesia.

Spotkanie zaczyna się od lighting talks:

Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków w pierwszym lub drugim terminie:

 1. Głosowanie nad uchwaleniem lub zmianą regulaminu Stowarzyszenia,
 2. Sprawozdanie z działalności Zarządu (jeżeli obecny będzie przynajmniej jeden członek byłego Zarządu i jeżeli nie odbyło się wcześniej),
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej jeżeli nie odbyło się wcześniej,
 4. Głosowanie w sprawie absolutorium dla członków Zarządu jeżeli nie odbyło się wcześniej,
 5. Wybory Zarządu z pośród dotychczasowych członków jeżeli nie odbyły się wcześniej,
 6. Zarejestrowanie nowych członków Stowarzyszenia.

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków w trzecim terminie:

 1. Głosowanie nad zmianą regulaminu Stowarzyszenia,
 2. Wybory Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Rzecznika Dyscyplinarnego spośród wszystkich członków jeżeli nie obyły się we wcześniejszych dniach.
 3. Uchwalenie budżetu,
 4. Głosowanie nad zmianą Statutu,
 5. Wolne wnioski.

Porządek obrad może jeszcze zmienić się. Ostateczny termin na wprowadzanie zmian to 1-ego sierpnia.