Stowarzyszenie Polska Grupa Użytkowników Pythona

Protokół Walnego Zebrania Członków i sprawozdania za rok 2014 już dostępne

Informujemy, że na stronie PLPUG dostępne są już protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 26 kwietnia 2015 roku oraz sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2014.

Ponadto, udostępniona została Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia PLPUG w sprawie wysokości i zasad płacenia składek członkowskich.

Wszystkie dokumenty w wersji elektronicznej (PDF) można znaleźć w dziale Dokumentacja.