Stowarzyszenie Polska Grupa Użytkowników Pythona

Wymagana dokumentacja 2014

Obowiązkowe uchwały:

  1. Uchwała o powołaniu stowarzyszenia (odt, pdf)
  2. Uchwała o przyjęciu statutu (odt, pdf)
  3. Uchwała o wyborze Komitetu Założycielskiego (odt, pdf)
  4. Uchwała o wyborze Zarządu Krajowego (odt, pdf)
  5. Uchwała o wyborze Komisji Rewizyjnej (odt, pdf)

Załączniki:

  1. Lista członków założycieli wraz z oświadczeniami (odt, pdf)
  2. Protokół z zebrania założycielskiego (odt, pdf)

Inne:

  1. Harmonogram spotkania założycielskiego (odt, pdf)