Stowarzyszenie Polska Grupa Użytkowników Pythona

Uchwały:

Protokoły:

Sprawozdania:

Inne: