Stowarzyszenie Polska Grupa Użytkowników Pythona

1. Wypełnij i wyślij deklarację członkowską

Deklaracja członkowska PLPUG (pdf) - pobierz

Uzupełniony dokument należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia.

2. Opłać składkę członkowską:

Bank BZWBK

02 1090 2590 0000 0001 2993 4371

Stowarzyszenie Polska Grupa Użytkowników Pythona

ul. Madalińskiego 106

02-506 Warszawa, Polska


Wpłaty na konto prosimy dokonywać z odpowiednim tytułem:

* - zniżki zgodnie z treścią Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia PLPUG w sprawie wysokości i zasad płacenia składek członkowskich z dnia 26.04.2015