Stowarzyszenie Polska Grupa Użytkowników Pythona

1. Zapoznaj się ze statutem, wypełnij i wyślij deklarację członkowską

Statut

Deklaracja członkowska PLPUG - pobierz PDF , pobierz ODT

Uzupełniony dokument należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia lub mailem na adres: stowarzyszenie@plpug.org

2. Opłać składkę członkowską:

Bank BZWBK

02 1090 2590 0000 0001 2993 4371

Stowarzyszenie Polska Grupa Użytkowników Pythona

ul. Madalińskiego 106

02-506 Warszawa, Polska


Wpłaty na konto prosimy dokonywać z odpowiednim tytułem:

 • dla wpłat składek rocznych (odpowiednio 100,00 zł lub obniżona 50,00 zł*)

  Imię i nazwisko - składka za rok 2015

 • dla wpłat składek półrocznych (odpowiednio 50,00 zł lub obniżona 25,00 zł*)

  Imię i nazwisko - składka za 1H/2015

  Imię i nazwisko - składka za 2H/2015

 • dla darowizn

  Darowizna na cele statutowe

* - zniżki zgodnie z treścią Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia PLPUG w sprawie wysokości i zasad płacenia składek członkowskich z dnia 26.04.2015

Wszystkich zainteresowanych Stowarzyszeniem PLPUG zapraszamy do subskrypcji publicznej listy mailingowej Mailman. W tym celu wystarczy wypełnić formularz Subskrypcja listy PLPUG.

Archiwum listy PLPUG