Stowarzyszenie Polska Grupa Użytkowników Pythona

Projekt Micro:bit

W grudniu 2016 na prośbę Agaty Micro:bit Educational Fundation przyznał grant i podarował Stowarzyszeniu 30 płytek Micro:bit. Celem grantu jest wykorzystywanie płytek Micro:bit do nauki dzieci programowania w języku Python.


W Koszalinie 25 lutego i 4 marca odbyły się warsztaty dla dzieci z wykorzystaniem urządzeń Micro:bit. Uczestniczyło w nim 52 dzieci pod opieką mentorów. Dzieci zaczęły od krótkiego wprowadzenia do Pythona i przeszły do programowania płytek Micro:bit. Pierwszym zadaniem było napisanie “Hello world”, potem wyświetlanie elementów graficznych. Następnie kursanci przygotowali animację własnego projektu. Za pomocą Micro:bit generowały proste dźwięki.
Zajęcia odbywają się cyklicznie. Następne odbyły się 25 marca. Głównym organizatorem warsztatów jest Agata Bublewicz przy współpracy z wydziałem Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej. Więcej ...
Na potrzeby projekty przygotowywany jest program zajęć. Źródła na GitHub